افزایش تولید پنبه چین در سال 2022
2022/12/27 16:09:27

داده های رسمی نشان می دهد که تولید پنبه چین در سال 2022 افزایش پایداری را تجربه کرده است. این امر به دلیل شرایط جوی مناسب بود که منجر به برداشت بیشتر محصول در هر هکتار زمین شد.

بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین که روز دوشنبه منتشر شد، این کشور در سال 2022 نزدیک به 5.98 میلیون تن پنبه تولید کرد که نسبت به سال گذشته 4.3 درصد افزایش داشته است. برداشت از هر هکتار نیز 5.3 درصد افزایش یافت و به رقم 1992.2 کیلوگرم رسید.

وانگ گویی ژونگ، یک مقام اداره ملی آمار چین در این باره گفت: «به لطف هوای آفتابی و بارندگی مناسب، برداشت از هر هکتار در شین‌جیانگ، بزرگترین منطقه کشت پنبه کشور، 5.5 درصد افزایش یافت.»

شین‌جیانگ در سال جاری 90.2 درصد از کل تولید پنبه چین را به خود اختصاص داده است.

داده های اداره ملی آمار چین نشان می دهد که مساحت کل مزارع پنبه در این کشور در مقایسه با سال گذشته 0.9 درصد کاهش یافته و به حدود 3 میلیون هکتار رسیده است.

  • 2022/12/27 16:09:27
  • GMT+08:00
  • /