چین قرنطینه مسافران خارجی را لغو می کند
2022/12/27 16:14:22

کمیسیون ملی بهداشت چین (NHC)روز دوشنبه 26 دسامبر در بیانیه ای اعلام کرد که این کشور از 8 ژانویه 2023 الزام به قرنطینه مسافران خارجی را لغو می کند.

این کمیسیون با اعلام لغو تست غربالگری اسید نوکلئیک و قرنطینه متمرکز، در بیانیه خود گفت که مسافرانی که به چین سفر می کنند باید طی 48 ساعت قبل از سوار شدن به پروازهای خود به چین تست تشخیص اسید نوکلئیک دهند.

در این بیانیه همچنین آمده است: «با توجه به اپیدمی بین المللی و ظرفیت خدمات، سفرهای خروجی شهروندان چینی به شیوه ای منظم از سر گرفته می شود».

کمیسیون ملی بهداشت چین در ادامه خاطرنشان کرد که این کشور نام پنومونی کرونای جدید را به عفونت کرونای جدید تغییر داده است.

بخشی از بیانیه فوق افزود که چین از ۸ ژانویه، مطابق با قانون جمهوری خلق چین در زمینه پیشگیری و درمان بیماری های عفونی، مدیریت این بیماری را از سطح A به سطح B کاهش خواهد داد.

  • 2022/12/27 16:14:22
  • GMT+08:00
  • /