110 شهر چین تحت پوشش 5G و فیبر نوری هستند
2022/12/26 14:49:56

بر اساس اعلام وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین، شمار شهرهایی که در این کشور قابلیت ارائه خدمات 5G و فیبر نوری را دارند تا پایان ماه اکتبر سال جاری به عدد 110 رسید. در این میان، به لحاظ توزیع منطقه ای، 41 شهر در شرق چین، 29 شهر در منطقه مرکزی و 40 شهر دیگر در غرب این کشور هستند.

پوشش شبکه فیبر گیگابیت در خانوارهای شهری متوسط در این شهرها از 100 درصد عبور کرده، در حالی که تعداد ایستگاه پایه 5G به عدد 22.2 برای هر 10 هزار نفر رسید که از میانگین ملی که 15.7 است فراتر است.

در این شهرها، بیش از 80 درصد بیمارستان های عمومی بزرگ، دانشگاههای اصلی، اماکن فرهنگی و گردشگری عمده، فرودگاههای دارای خطوط پروازی به مقاصد دوردست، و همچنین جاده های اصلی به شبکه 5G دسترسی دارند.

  • 2022/12/26 14:49:56
  • GMT+08:00
  • /