افزایش تولید خودرو در چین
2022/12/22 15:06:08

یک کارخانه خودروسازی در بندر چینگ دائوی استان شان دونگ واقع در شرق چین، برای پاسخگویی به تقاضای بازار در 20 دسامبر 2022 به سرعت در حال افزایش تولیدات خود است. داده های انجمن خودروهای مسافری چین  نشان می دهد که از ژانویه تا نوامبر سال جاری تولید خودرو در چین به 21.2 میلیون دستگاه رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.9 درصد افزایش داشته است.

  • 2022/12/22 15:06:08
  • GMT+08:00
  • /