کاریکاتور| دروغ‌پراکنی آمریکا با حربه «آزادی بیان»
2022/12/22 15:29:42

 

روزنامه «چاینا دیلی» با انتشار کاریکاتوری تحت عنوان «دروغ‌پراکنی»، سوءاستفاده آمریکا از شعار آزادی بیان برای انتشار دروغ و جعلیات به نفع خود را مورد انتقاد قرار داده است.

ایالات متحده از سویی در سرزمین خود الگو و شرایط بسیاری ظریف و دقیقی و مفصلی برای آزادی بیان طراحی کرده است اما از سوی دیگر، با آزادی بیان دیگر کشورها برخورد بسیار ساده‌ای دارد.

به عنوان مثال، هنگامی که آمریکا می‌خواهد از برخی مخالفان و حتی قانون شکنان در کشورهای دیگر حمایت کند محدوده آزادی بیان در این کشورها مطلق و معاف از محدودیت‌ها تعریف می‌شود؛ در نتیجه این مخالفان و معترضان و قانون شکنان مجازند با تعریف آمریکایی آزادی بیان قوانین داخلی آن کشور را بشکنند.

اما آزادی بیان دقیقا به چه معناست؟ روزنامه «مردم» چین در مقاله‌ای که سال‌ها پیش منتشر کرد درباره این مفهوم به تحلیل پرداخت و نوشت: مطابق تعریف «ویکی پدیا»، آزادی بیان باید دارای ویژگی‌های زیر باشد: اول، آزادی بیان آزادی نامحدود و مطلق نیست؛ دوم، آزادی بیان باید در قالب الزامات، قواعد و قوانین باشد؛ سوم، آزادی بیان باید متکی بر اصل برابری باشد.

 بنا بر این بر اساس این تعریف در صورت صرفا تاکید بر آزادی و برابری و نادیده گرفتن محدودیت‌ها، هنجارها و مقررات، از مفهوم آزادی بیان سوء استفاده می‌شود.

  • 2022/12/22 15:29:42
  • GMT+08:00
  • /