فرودگاه جدید پلاتو در شین جیانگ راه‌اندازی می شود
2022/12/21 15:51:44

طبق گزارش شعبه «شرکت هواپیمایی جنوبی چین» در شین جیانگ، یک فرودگاه جدید سوپر پلاتو (فوق مرتفع)، در شهرستان خودمختار «تاجیک تاشکورگان»، واقع در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ، روز جمعه پیش رو برابر با (23 دسامبر/2 دی ماه) افتتاح خواهد شد.

این فرودگاه جدید، غربی ترین فرودگاه در کشور چین و اولین فرودگاه پلاتوی منطقه خواهد بود.

ظرفیت سالانه حمل و نقل مسافر این فرودگاه به 160 هزار نفر و ظرفیت حجم بار آن به 400 تن خواهد رسید.

  • 2022/12/21 15:51:44
  • GMT+08:00
  • /