توافق تاریخی تنوع زیستی جدید چگونه حفاظت از تنوع زیستی را پیش می برد؟
2022/12/21 11:02:32

مذاکره‌کنندگان در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد به یک توافق تاریخی تحت عنوان چارچوب جهانی کونمینگ-مونترال برای حفاظت از تنوع زیستی دست یافتند.

این یک سند چارچوبی جاه طلبانه و در عین حال عمل گرایانه است. این سند 23 هدف مشخص دارد که از میان مهمترین اهداف آن می توان به حفاظت از حداقل 30 درصد از زمین، آب های داخلی و اقیانوس های جهان تا سال 2030 اشاره کرد که از آن با عنوان هدف "3030" نیز یاد شده است.

فعال کردن منابع مالی یکی دیگر از اهداف اصلی این سند چارچوبی است که به عنوان کلید تحقق سایر اهداف سند هم تلقی می شود. در این سند مطرح شده است تا سال 2030 حداقل از 200 میلیارد دلار آمریکا برای اجرای استراتژی تنوع زیستی و برنامه عملیاتی در کشورها استفاده می‌شود. در این راستا، قرار است کشورهای توسعه یافته تا سال 2025 هر سال 20 میلیارد دلار و تا سال 2030 هر سال 30 میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه اختصاص دهند.

در صورت برآورده شدن این تعهدات، حفاظت از تنوع زیستی جهان مورد تضمین مالی قرار خواهد گرفت.

از دیگر اهدف سند هم می توان به نصف کردن دورریز مواد غذایی، نصف کردن ورود گونه‌های بیگانه و نصف کردن میزان استفاده از مواد شیمیایی بسیار خطرناک تا سال 2030 اشاره کرد.

چین به عنوان رئیس کاپ 15 نقش پیشرو در هماهنگی اقدامات همه طرف ها و پیشبرد روند نشست ایفا کرده است. اینگر آندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد عملکرد چین در ترویج حفاظت از تنوع زیستی جهانی را قابل توجه عنوان کرده است.

امسال سی امین سالگرد انعقاد کنوانسیون ملل متحد در مورد تنوع زیستی است. با کسب سند چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ-مونترال، این نکته نیز بدیهی شده است که تحقق آن مستلزم عزم راسخ همه و عملیات قوی همه طرف ها خواهد بود.

  • 2022/12/21 11:02:32
  • GMT+08:00
  • /