قدردانی مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل از دستآوردهای چین در حفظ تنوع زیستی جهانی
2022/12/20 15:51:18

 

انگر اندرسون، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل در حاشیه نشست مرحله دوم پانزدهمین کنفرانس منعقدکنندگان پیمان تنوع زیستی (COP15) در مونترال کانادا در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری شین هوا کارهای چین در حفظ تنوع زیستی جهانی را " خارق العاده" اعلام کرد.

اندرسون با اشاره به آنکه نشست مرحله اول COP15 که در سال 2021 میلادی در شهر کن‌مینگ استان یون نان چین برگزار شد و بیانیه کن‌مینگ که در این نشست منتشر شد، نیروی محرکه مهم برای روند مذاکرات تنوع زیستی جهانی به شمار می رود. چین در پیشبرد تفاهمات در این راستا همواره اراده مستحکمی داشته است.

مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل اظهار داشت: چین در صحنه جهانی قدرت رهبری واقعی را از خود نشان داده است. این در حالی است که چین در داخل کشور خود اجرای ایده تمدن اکولوژیکی را مطرح کرده و در حفاظت از محیط زیست نیز به طور مستمر به دستآوردهایی رسیده است.

این مقام سازمان ملل با اشاره به سفرهای مکرر خود به چین گفت که وی مشارکت محافل مختلف چین در حفاظت از محیط زیست را مشاهده کرده و این امر بسیار مهم و خاطرات عمیقی در ذهنش نقش کرده است.

  • 2022/12/20 15:51:18
  • GMT+08:00
  • /