توان عملیاتی بندر «جوئوشان نینگ‌بو» برای 13 سال متوالی رتبه اول را کسب کرد
2022/12/18 14:26:24

از ژانویه تا نوامبر سال جاری، عملیات بندر «جوئوشان نینگ‌بو» که برای 13 سال متوالی رتبه اول را از نظر توان عملیاتی در جهان کسب کرده، پیشرفت ثابتی داشته است. 

تا پایان نوامبر، این بندر در مجموع کالاهایی به وزن 1.16 میلیارد تن را حمل کرده که نسبت به سال گذشته 3.41 درصد افزایش داشته است.

همچنین ظرفیت کانتینری آن 31.2619 میلیون TEU است که نسبت به سال گذشته 7.84 درصد فزونی یافته است.

  • 2022/12/18 14:26:24
  • GMT+08:00
  • /