تاکید چین بر الزام دوری از محاسبات ژئوپلیتیکی/ایدئولوژیکی در مبارزه با تروریسم
2022/12/17 09:31:35

 

«جانگ جون» نماینده دائم چین در سازمان ملل با اشاره به اینکه تروریسم یک چالش جهانی است و هیچ کشوری به تنهایی ظرفیت مقابله با آن را ندارد، تاکید کرد که کشورش با سیاسی بازی و ابزارسازی از مسائل مرتبط با مبارزه با تروریسم و کاربرد استانداردهای دوگانه و رویکرد گزینشی مخالفت است. این دیپلمات چینی گفت تمامی کشورها باید آگاه باشند که جامعه ای با امنیتی مشترکند و نفع مشترک آنها، اجرای جامع تمام قطعنامه های ضد تروریسم شورای امنیت و مجمع عمومی و سرکوب تمامی گروه ها و شخصیت های تروریستی فهرست شده توسط شورای امنیت است.

جانگ با حضور در یک نشست شورای امنیت در رابطه با رویکرد جهانی مبارزه با تروریسم با اشاره به اینکه چین عمیقا از حرکت سال های اخیر برخی کشورها در عقب نشینی در زمینه رسیدگی به موضوعات تروریسم متاسف است، تاکید کرد که سیاسی کردن و ابزارسازی از مسائل ضد تروریسم و اعمال استانداردهای دوگانه و یا رویکرد گزینشی نهایتا هم به خود و هم به دیگران صدمه می زند و همکاری های کلی جهان علیه تروریسم را تضعیف می کند.

وی افزود: «تمامی طرف ها باید در مواجه با تهدید مشترک تروریسم، محاسبات ژئوپلیتیکی و تعصبات ایدئولوژیکی را کنار بگذارند و با صداقت به تقویت همکاری های ضد تروریسم در زمینه های قضایی و غیره بپردازند و از نقش محوری هماهنگ کننده سازمان ملل حمایت و مذاکرات بر سر کنوانسیون جامع تروریسم بین المللی را تسریع کنند.

جانگ همچنین خواستار تلاش برای بهینه سازی تخصیص منابع با تمرکز بیشتر روی مناطق با بیشترین اولویت و بیشترین موضوعات چالشی در زمینه مبارزه با تروریسم شد و گفت در طول سال های اخیر، تهدیدات مستقیم تروریستی پیش روی کشورهای توسعه یافته کاهش داشته و این امر باعث افت نسبی سرمایه گذاری در همکاری های مبارزه با تروریسم و بدنبال آن کمبود منابع جهانی اقدام علیه تروریسم شده است.

نماینده دائم چین در سازمان ملل همچنین گفت که آفریقا، خاورمیانه، آسیای مرکزی با مستقیم ترین تهدیدات تروریستی و جدی ترین حملات تروریستی مواجه بوده اند و بنابراین، نیازهای آنها به ارتقاء قابلیت های اقدام علیه تروریسم، ضروری ترین نیازهاست. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید با توجه به این نیازها، به افزایش مناسب تخصیص منابع به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه جهت تقویت قابلیت های ضد تروریستی و ظرفیت سازی اشان در سطوح مقننه، قضایی و اجرای قانون بپردازند. در این بین انجام تلاش هایی برای بررسی علائم و علل ریشه ای تروریسم نیز ضروری است.

این دیپلمات چینی گفت ابزارهای نظامی به تنهایی به سختی می توانند هدف ریشه کن سازی بستر رشد تروریسم را محقق سازند. آنچه ضرورت دارد مقابله با علائم و علل ریشه ای و تهیه ابزارهای سیاسی، اقتصادی، قضائی و ... جهت پاسخ کلی در این زمینه است. ضرورت دارد که راه حل هایی سیاسی برای مسائل مهم دنبال شود و به کشورهای مرتبط در مسیر ارتقاء وضعیت انسانی اشان کمک و تشدید بی ثباتی توسط نیروهای تروریستی مهار گردد.

جانگ با تاکید بر اینکه عدم توسعه عامل محرک تروریسم است، گفت کشورها باید در عین مبارزه قاطع با تمامی تروریست ها، به احیای اقتصاد، ریشه کن سازی فقر،‌ آموزش، اشتغال و ترغیب مسیر توسعه پایدار، مناسب با شرایط ملی اشان توجه کنند تا بستر ایجاد ایدئولوژی های افراط گرایانه به حداقل برسد و تروریسم به تدریج ریشه کن شود.

بر اساس اظهارات جانگ، چین همواره اهمیت زیادی برای همکاری های بین المللی مقابله با تروریسم قائل بوده و در این زمینه تعاملی فعال داشته است. این کشور به همکاری با دیگر کشورها در راستای اجرای ابتکار امنیت جهانی و ابتکار توسعه جهانی و ارائه کمک های جدید به تلاش های بین المللی در مسیر مقابله با تروریسم تمایل دارد.

 

  • 2022/12/17 09:31:35
  • GMT+08:00
  • /