شکایت چین از آمریکا بابت سوءاستفاده از مفهموم امنیت ملی و منع صادرات تراشه
2022/12/14 15:56:54

بر اساس اعلام وزارت بازرگانی چین، این کشور با اتخاذ رویکردی ضروری در مسیر دفاع از حقوق مشروع و قانونی خود، از آمریکا به دلیل اقدامات کنترل صادرات تراشه به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است. این نهاد چین با صدور بیانیه ای نوشت که آمریکا در طول سال های اخیر مفهوم امنیت ملی را تعمیم داده و از اقدامات کنترل صادرات سوء استفاده کرده است که این روند مانعی در مسیر تجارت منظم بین المللی تراشه و سایر محصولات محسوب می شود و در عین حال ثبات زنجیره های عرضه و صنعتی جهان را نیز تهدید می کند.

در ادامه متن این بیانیه آمده است که اقدامات آمریکا شیوه های معمول حمایت گرایی تجاری است چرا که نظم تجاری و اقتصادی بین المللی را مختل می سازد و قوانین اقتصادی و تجاری بین الملل و قوانین اساسی اقتصادی را نقض می کند و به منافع جهانی توسعه مسالمت آمیز صدمه می زند.

وزارت بازرگانی چین به آمریکا تاکید کرده است که از طرز فکر بازی مجموع صفر خود دست بردارد و سریعا اشتباهاتش را اصلاح نماید و از ایجاد اختلال در تجارت محصولات با فناوری های پیشرفته مانند تراشه ها دست بردارد و تبادلات منظم تجاری و اقتصادی بین پکن و واشنگتن را حفظ کند و زنجیره تامین جهانی برای کالاهای صنعتی مهم همچون نیمه رساناها را پایدار نگه دارد.

  • 2022/12/14 15:56:54
  • GMT+08:00
  • /