تاکید شی جین پینگ بر حفاظت سیسماتیک از میراث فرهنگی ناملموس
2022/12/13 09:36:06

شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین اخیراً در یک دستورالعمل مهم بر حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس تأکید کرد و همچنین گفت که اضافه شدن " مهارت سنتی  چای سازی چینی و آداب و رسوم مربوط به آن " به فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، برای ترویج فرهنگ چای چینی اهمیت زیادی دارد. باید در حفاظت سیستماتیک از میراث فرهنگی ناملموس کارهای خوبی انجام شود، نیازهای روحی و فرهنگی روزافزون مردم برآورده شود و خودباوری فرهنگی ارتقا یابد. باید به توسعه نوآورانه فرهنگ سنتی برجسته چینی و معرفی بهتر آن به جهان کمک شود.

 29 نوامبر، "مهارت سنتی  چای سازی چینی و آداب و رسوم مربوط به آن" در هفدهمین نشست کمیته یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس که در رباط مراکش برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو گنجانده شد. 

در حال حاضر چین در مجموع با 43 مورد در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، در رتبه اول جهان قرار دارد.

  • 2022/12/13 09:36:06
  • GMT+08:00
  • /