جام جهانی قطر از مدافعان غربی حقوق بشر استقبال نمی کند
2022/12/13 16:08:19

طی هفته جاری دیدارهای نیمه نهایی و دیدار نهایی جام جهانی قطر برگزار می شود و این رویداد ورزشی پرشکوه نیز به پایان می رسد. به نظر می رسد در این دوره نهایی جام جهانی قطر، رسانه های غربی نهایتا می توانند توجه خود را به خود این رویداد ورزشی مبذول کنند زیرا از آستانه جام جهانی به این سو برخی رسانه های غربی به طور آشکار در پوشش این رویداد، از حوزه ورزشی خارج شده و با سیاسی سازی این رویداد، خود را در مقابل علاقه مندان فوتبال در سراسر جهان قرار داده اند.

قطر اولین کشور عربی است که میزبان جام جهانی فوتبال است. با این حال، از لحظه ای که تقاضای میزبانی خود را ارائه کرد، بدون دلیل مورد انتقاد غرب قرار گرفته است. اگرچه دولت قطر بارها به این انقادات پاسخ داده و توضیحات لازم را ارائه کرد، اما برخی رسانه های غربی اصلا به آن گوش نمی کنند.

در تاریخ ورزش، موارد مشابه زیادی رخ داده و پشت این ها، تعصب ایدئولوژیک ریشه دار و تبعیض نژادی رسانه های غربی علیه جهان غیرغربی است. اگر بخواهیم عمیق تر به آن بپردازیم، دلیل آن ذهنیت«مرکزیت غرب» در غرب است. به عبارت دیگر، غرب نوعی «خودشیفتگی» کورکورانه دارد و اصلا نمی تواند نیرومند شدن سایر ملل را بپذیرد.

در مورد جام جهانی قطر می خواهیم از آمریکا و غرب بپرسیم اگر واقعا از حقوق بشر کارگران کشورهای عربی نگران هستند، چرا در خاورمیانه به جنگ افرازی و ایجاد فجایع حقوق بشری دست می زنند؟

  • 2022/12/13 16:08:19
  • GMT+08:00
  • /