منظره زیبای دریاچه تیان چوآن
2022/12/12 23:54:50

این دریاچه در «شو یی» استان جیانگ سو ترکیبی است از طبیعت بکر و نمونه ای از همزیستی و هماهنگی انسان و طبیعت.

  • 2022/12/12 23:54:50
  • GMT+08:00
  • /