نقطه عطفی که چین و کشورهای عربی را به آینده‌ای بهتر رهنمون می‌کند
2022/12/11 16:03:27

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین نهم دسامبر برابر با 18 آذر سخنرانی مهمی را در نخستین نشست سران چین و کشورهای عربی در ریاض پایتخت عربستان سعودی ایراد و بر نیاز به ساختن جامعه نزدیکتر چین-عرب با آینده‌ای مشترک تاکید کرد. وی همچنین «هشت اقدام مشترک» برای همکاری عملگرای چین و کشورهای عربی پیشنهاد نمود. دو طرف یک سند منتشر و بر انجام تمام تلاش‌های برای ساخت یک جامعه متشکل از چین و کشورهای عربی با آینده‌ای مشترک برای عصر جدید، موافقت کردند.

این مهمترین دستاورد سیاسی این نشست بود. این نشست، نخستین نشست سران کشورهای عربی بود که به صورت جمعی پس از بنیانگذاری چین جدید، تشکیل می‌شد. این رویداد نشان‌دهنده عمق و وسعت مجمع همکاری چین-عرب و ارتقاء آن به سطحی جدید است و منعکس‌کننده انتظارات دو طرف برای تقویت همکاری متقابل سودمند تحت شرایط جدید است.

جهان در حال حاضر وارد دوره جدیدی از ناآرامی و تغییر شده است. احیای اقتصاد جهانی با کندی به پیش می‌رود و درگیری‌ها و آشوب‌های محلی به امری متداول تبدیل شده و برخی قدرت‌های غربی به دنبال یکجانبه‌گرایی و هژمونیسم هستند و همین باعث ایجاد مانع برای صلح و توسعه دیگر کشورها شده است.

ساخت یک جامعه متشکل از چین و کشورهای عربی با سرنوشتی مشترک به هر دو طرف کمک خواهد کرد تا اهداف توسعه‌ای مطلوب خود را محقق کنند.

اما این جامعه در عصر جدید چگونه ساخته می‌شود؟

چین در نشست ریاض نه تنها ایده‌هایی را مطرح کرد بلکه برنامه‌های کاری عملگرایانه نیز پیشنهاد نمود.

طبق اظهارات رهبر چین «ما باید به استقلال و حفاظت از منافع مشترکمان پایبند باشیم؛ باید بر توسعه اقتصادی و ارتقاء همکاری برد-برد تمرکز کنیم؛ باید صلح منطقه‌ای را حفظ کنیم و به امنیت مشترک دست یابیم؛ باید تبادلات فرهنگی میان ملت‌ها را تقویت کنیم و درک و اعتماد را بهبود بخشیم.»

بدیهی است ساخت یک جامعه چین-عرب با آینده مشترک به هر دو طرف کمک خواهد کرد تا منافع توسعه‌ای خود دست یابند.

رهبر چین در این نشست تاکید کرد که پکن از کشورهای عربی در کشف مستقل مسیر توسعه که مناسب شرایط ملی آنها باشد حمایت می‌کند.

در خصوص مساله فلسطین، که موضوعی محوری در خاورمیانه محسوب می‌شود، آقای «شی» تاکید کرد جامعه بین‌المللی باید قاطعانه به «راه حل دو کشور» اعتقاد داشته باشد.

این نشان می‌دهد موضع همیشگی چین، تطابق رفتار و کردار منصفانه است.

یک ضرب‌المثل عربی می‌گوید: کلمات برگ درخت هستند اما اقدامات عملی میوه!

برای ساخت جامعه متشکل از چین و کشورهای عربی با سرنوشت مشترک در عصر جدید، دو طرف باید گام‌های ملموسی بردارند. در این نشست، رئیس جمهور چین پیشنهاد کرد طی سه تا پنج سال آینده پکن خواستار همکاری در هشت اقدام مشترک بزرگ است که برخی از آنها عبارتند از حمایت از توسعه، امنیت غذایی، بهداشت، نوآوری سبز، امنیت و ثبات.

این نشان‌دهنده تمایل صادقانه چین برای توسعه به همراه کشورهای عربی است. چین به کشورهای عربی نیاز دارد و کشورهای عربی نیز به چین احتیاج دارند. تحت رهنمود این راهبرد جدید، روابط چین و کشورهای عربی بهبود خواهد یافت و این مناسبات برای بهره بردن مردم دو طرف، ارتقاء می‌یابد. به همین نحو این روابط به صلح و توسعه جهان نیز کمک‌های بیشتری خواهد کرد.

  • 2022/12/11 16:03:27
  • GMT+08:00
  • /