ابتکار آنلاین چین جهت بررسی افکار عمومی با هدف ارتقاء عملکرد سران دولت
2022/12/10 15:46:58


 

مسئولان کشور چین یک ابتکار آنلاین را به راه انداخته اند که در قالب آن، به بررسی افکار عمومی و پیشنهادات مردمی درباره عملکرد دولت می پردازند؛ هدف از اجرای این ابتکار، ارتقاء و بهبود هر چه بیشتر سیاست گذاری های عمومی عنوان شده است.

در این ابتکار آنلاین از عموم مردم دعوت به عمل آمده است که درباره 14 موضوع از جمله ساخت یک اقتصاد بازاری سوسیالیستی با استانداردهای عالی، آموزش، تکنولوژی و نوآوری، احیاء و نوسازی روستایی، اشتغال و مراقبت های بهداشتی، اظهار نظر کنند؛ بر این اساس، پیشنهادات مردمی از طریق وب سایت رسمی دولت مرکزی چین به آدرس «www.gov.cn»، اپلیکیشن موبایل شورای دولتی و سایر وب سایت های متصل به این ابتکار آنلاین، قابل ارائه هستند.

بدنبال این روند، نظرات عمومی در صورتی که از ارزش بالایی برخوردار باشند، به سازمان ها و نهادهای مسئول جهت تهیه پیش نویس «گزارش پیرامون عملکرد دولت»، فرستاده می شوند. نتایج این ابتکار آنلاین در نشست های سالانه مربوط به مجلس ملی و کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین در سال 2023 میلادی مطرح خواهد شد.

این نهمین سال متوالی است که چنین ابتکاری به اجرا در می آید.

در جریان اجرای ابتکار آنلاین نظرسنجی از افکار عمومی چین در سال 2021 میلادی با هدف بهبود عملکرد دولت، بیش از هزار و صد دیدگاه و توصیه به گروه تهیه پیش نویس دستور کار دولت ارائه شد.

  • 2022/12/10 15:46:58
  • GMT+08:00
  • /