لاوروف: فرآیند جهانی شدن به سبک آمریکایی پایان یافته است
2022/12/08 09:21:52

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که جهانی سازی به سبک آمریکایی به پایان رسیده است، سیستم جدیدی در حال ایجاد است که نباید به هوس های غرب وابسته باشد.

وی خاطرنشان کرد: روسیه نمی‌خواهد دچار این توهم شود که غرب "پس از اثبات غیرقابل اعتماد بودن، غیرقابل مذاکره بودن و فریبکاری خود" در فرآیندهای جهانی‌سازی که خودش ایجاد کرده، شرکت نموده و از آنها سوء استفاده نخواهد کرد.

سرگئی لاوروف در کنفرانس بزرگداشت پریماکوف (نخست وزیر اسبق روسیه) افزود: برخی از فرآیندهای باقیمانده ناگزیر باید تجربه شوند، اما به موازات آن یک سیستم جدید ـ هم مالی و هم لجستیکی ساخته می‌شود که نباید به خصلت‌ها و احساس برتری شرکای سابق غربی ما بستگی داشته باشد.

  • 2022/12/08 09:21:52
  • GMT+08:00
  • /