چین طرحی را برای ترویج خدمات آنلاین طب سنتی منتشر کرد
2022/12/07 14:30:53

چین اقدامات دقیقی برای ارتقای نقش اطلاعات و فناوری در توسعه طب سنتی چینی (TCM) در دوره چهاردهمین برنامه پنج ساله (2021-2025) دارد.

طبق برنامه ای که توسط اداره ملی طب سنتی چینی منتشر شده است، با هدف ایجاد مزایا و راحتی بیشتر برای عموم مردم، تا سال 2025 یک سیستم اطلاعاتی طب سنتی چینی ایجاد خواهد شد که با مکانیسم پزشکی و مراقبت های بهداشتی چین کار می‌کند.

این طرح ایجاد بیمارستان های هوشمند طب سنتی چینی و همچنین داروخانه های آنلاین طب سنتی چینی و خدمات پزشکی آن را در سراسر کشور ترویج می کند.

بر اساس این طرح خدمات مختلف در میان بیمارستان های طب سنتی چینی، از جمله انتقال راحت تر بیماران بین بیمارستانها افزایش می یابد و گزارش های آزمایشگاهی و معاینه و سایر خدمات آنها به تایید یکدیگر درآمده و به اشتراک گذاشته می‌شود.

  • 2022/12/07 14:30:53
  • GMT+08:00
  • /