درخواست چین از جامعه بین المللی برای تلاش های مشترک به منظور حل مسئله فلسطین
2022/12/01 09:24:05

گنگ شوانگ، معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 30 نوامبر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد مسئله فلسطین و وضعیت خاورمیانه از جامعه جهانی خواست تا برای حل و فصل جامع و عادلانه مسئله فلسطین با یکدیگر همکاری کنند.

گنگ شوانگ گفت که مسئله فلسطین هسته اصلی مسئله خاورمیانه است. راه حل جامع و عادلانه آن مرتبط با صلح و ثبات منطقه و نیز عدالت بین المللی است. آن چه در حال حاضر بیش از همه مورد نیاز است، اراده سیاسی محکم و اقدام دیپلماتیک موثر و تلاش مشترک کل جامعه بین المللی از جمله شورای امنیت است.

وی گفت: چین دوست صمیمی مردم فلسطین و حامی سرسخت صلح بین فلسطین و اسرائیل است. در مسئله فلسطین، چین همواره در کنار صلح و عدالت ایستاده است. چین فلسطین و اسرائیل را تشویق می کند تا به دنبال امنیت مشترک باشند. فعالیت های شهرک سازی  اسرائیل ناقض قوانین بین المللی و مفاد قطع نامه 2334 شورای امنیت است. چین از اسرائیل می ‌خواهد که فورا طبق وظایف قید شده در قطع نامه ‌های شورای امنیت عمل کند، تمام فعالیت ‌های شهرک ‌سازی را متوقف کند، تغییر یک‌جانبه وضعیت موجود در سرزمین ‌های اشغالی را متوقف و مرز نهایی فلسطین و اسرائیل را از طریق مذاکرات صلح ‌آمیز مشخص کند.

این مقام چینی گفت: پکن از ایجاد یک کشور مستقل فلسطین با حق حاکمیت کامل بر اساس مرزهای سال 1967 با پایتختی بیت المقدس شرقی حمایت می کند و همزیستی مسالمت آمیز فلسطین و اسرائیل و توسعه مشترک ملت های عرب و یهود را مورد حمایت قرار می دهد. چین به عنوان عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و یک کشور بزرگ مسئولیت شناس، همچنان به اتفاق جامعه بین المللی ضمن اجرای چندجانبه گرایی واقعی، سهم مثبتی برای تحقق حل و فصل جامع، عادلانه و پایدار موضوع فلسطین و تحقق صلح پایدار، امنیت عمومی و رفاه مشترک در خاورمیانه ادا خوهد کرد.

  • 2022/12/01 09:24:05
  • GMT+08:00
  • /