ورود سه فضانورد شن جوئو 15 به ایستگاه فضایی چین
2022/11/30 09:23:41

به گفته دفتر مهندسی فضاپیمایی سرنشین دار چین، پس از اتصال موفقیت آمیز و سریع فضاپیمای سرنشین دار شن جوئو 15 و مجموعه ایستگاه فضایی، فضانوردان سرنشین آن از ماژول بازگشت فضاپیما وارد ماژول مداری شدند. پس از تکمیل تمام مراحل آماده سازی، در ساعت 7 و 33 دقیقه روز چهارشنبه 30 نوامبر سال 2022 به وقت پکن، فضانوردان شن جوئو 14 با موفقیت "دروازه خانه" را باز کردند و از اعضای خانواده که از راه دور به ایستگاه فضایی چین آمده بودند، به گرمی استقبال کردند. سپس دو گروه فضانوردان با هم در «خانه فضایی» چین یک عکس دسته جمعی تاریخی گرفتند.

پس از آن، دو گروه فضانوردان اولین چرخش در مدار را در ایستگاه فضایی انجام خواهند داد. در طول این دوره، شش فضانورد حدود 5 روز در ایستگاه فضایی کار و زندگی می کنند تا وظایف مختلف تعیین شده و تحویل کارها را انجام دهند.

  • 2022/11/30 09:23:41
  • GMT+08:00
  • /