سازمان جهانی هواشناسی اولین گزارش وضعیت منابع آب جهانی را منتشر کرد
2022/11/30 15:33:41

 سازمان جهانی هواشناسی روز سه شنبه 29 نوامبر اولین "گزارش وضعیت منابع آب جهانی" را منتشر کرد. در این گزارش منابع آب شیرین موجود جهان تحت پس زمینه تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف از این گزارش ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیمی، محیطی و اجتماعی بر منابع آبی کره زمین است تا با توجه به افزایش نیازها و عرضه محدود، از نظارت و مدیریت منابع آب شیرین جهانی پشتیبانی شود.

این گزارش ضمن مروری بر جریان رودخانه، سیل‌ و خشکسالی‌ در جهان، تغییرات در ذخیره‌سازی آب زمینی را تحلیل می‌کند، ضمن این که بر نقش مهم و آسیب‌پذیری کرایوسفر تاکید کرد.

در این گزارش اشاره شده است که به دلیل تغییرات اقلیمی و رویدادهای لا نینا (La Nina) ، مناطق وسیعی از جهان در سال 2021 خشک‌تر از حد معمول بوده است؛ ذخیره‌سازی آب زمینی در برخی مناطق مانند حوضه رودخانه سائو فرانسیسکو در برزیل و جنوب غربی ایالات متحده آمریکا روند رو به کاهش را نشان داده و تغییرات در منابع آب کرایوسفر تاثیر منفی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

در این گزارش همچنین اشاره شده است که در حال حاضر 3.6 میلیارد نفر در جهان هر سال حداقل برای یک ماه با کمبود آب مواجه هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2050 به بیش از 5 میلیارد نفر افزایش یابد.

  • 2022/11/30 15:33:41
  • GMT+08:00
  • /