«نمایشگاه شن‌جن»‌؛ نماد رونق اقتصاد دریایی چین
2022/11/26 10:49:19

رونق اقتصاد دریایی چین در نمایشگاه «شن‌جن» واقع در استان «گوانک‌دونگ» در جنوب این کشور، به تصویر کشیده شده است.

این نمایشگاه با موضوع «اشتراک آبی عمیق از طریق نوآوری فناوری»، فرصتی مهم برای به تصویر کشیدن دستاوردهای اقتصاد دریایی چین محسوب می‌شود.

نمایشگاه فوق در حکم پلتفرم عملکردی مهم برای ارتقاء تحول و صنعتی شدن دستاوردهای جدید تکنولوژی دریایی عمل می‌کند و در عین حال یک بستر تجاری و اقتصادی پیشرفته به منظور ترویج تبادلات و همکاری‌ها میان کشورهای ساحلی در زمینه اقتصاد دریایی است.

 

  • 2022/11/26 10:49:19
  • GMT+08:00
  • /