تولید برق در چین
2022/11/25 12:21:22

ظرفیت نصب شده تولید برق چین تا پایان اکتبر به حدود 2.5 میلیارد کیلووات رسید که 8.3 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. طبق گزارش اداره ملی انرژی، ظرفیت نصب شده انرژی بادی با 16.6 درصد افزایش در سال به 350 میلیون کیلووات و ظرفیت نیروگاه های خورشیدی با 29.2 درصد افزایش در سال به حدود 360 میلیون کیلووات رسید.

  • 2022/11/25 12:21:22
  • GMT+08:00
  • /