دریاچه بستان شین جیانگ
2022/11/25 12:19:22

در آستانه فرا رسیدن زمستان و با روییدن نیزارها در سراسر دریاچه بستان، یکی از بزرگترین دریاچه های آب شیرین در چین، شبیه به نقاشی های رنگ روغن شده است.  

این دریاچه در ناحیه خودگردان مغول نشنی بایینگولین از منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ در شمال غربی چین، پناهگاه مهمی برای پرندگان مهاجر است. دولت منطقه شین جیانگ، توجه فزاینده ای به حفاظت از محیط زیست دارد و 11 گونه جدید پرنده در دریاچه بستان در سال 2021 مشاهده شدند که تعداد کل گونه های پرندگان در این دریاچه را به بیش از 200 گونه رساند.

  • 2022/11/25 12:19:22
  • GMT+08:00
  • /