چین: قاطعانه مخالف گسترش مفهوم امنیت ملی است
2022/11/25 17:11:54

بخش دولت بریتانیا روز پنجشنبه 24 نوامبر با استناد به اصطلاح "ملاحظات امنیتی" دستور تعلیق دوربین‌های نظارتی ساخت چین در ساختمان‌های دولتی را صادر کرد. در همین راستا، مائو‌نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی گفت که چین قاطعانه با گسترش مفهوم امنیت ملی توسط برخی افراد برای سرکوب غیرمنطقی شرکت‌های چینی مخالفت می کند.

مائو‌نینگ خاطرنشان کرد:"دولت چین همواره شرکت‌های چینی را تشویق کرده‌است تا تجارت خارجی و همکاری‌های سرمایه‌گذاری را مطابق با اصول بازار و قوانین بین‌المللی و بر اساس رعایت قوانین محلی انجام دهند. چین قاطعانه با گسترش مفهوم امنیت ملی توسط برخی افراد برای سرکوب غیر منطقی شرکت‌های چینی مخالف است. ما ترویج این وضعیت را پیگیری و از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی  دفاع می کنیم. "

  • 2022/11/25 17:11:54
  • GMT+08:00
  • /