گل‌های زیبای دریاچه «آرهای»
2022/11/25 12:23:21

گل‌های زیبای اوتیلیا در جای جای دریاچه «آرهای» در دالی استان یون‌نان واقع در جنوبی غربی چین شکفته‌اند و در آستانه زمستان منظره‌ای زیبا را در برابر چشم گردشگران به تصویر کشیده‌اند.

  • 2022/11/25 12:23:21
  • GMT+08:00
  • /