دیدار و گفتگوی رؤسای جمهور چین و کوبا
2022/11/25 15:52:04

پیش از ظهر جمعه 25 نوامبر، شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس جمهوری خلق چین با میگل دیاز-کانل برمودز، دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس جمهور کوبا که در چین به سر می برد، دیدار و گفتگو کرد.

شی جین پینگ گفت: شما نخستین رهبر یک کشور آمریکای لاتین و کارائیب هستید که پس  از بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین از کشور ما دیدار می کیند که به طور کامل نشانگر روابط دوستانه ویژه دو حزب و دو کشور چین و کوباست. کوبا اولین کشور آمریکای لاتین و کارائیب در نیمکره غربی است که با جمهوری خلق چین روابط دیپلماتیک برقرار کرده است. روابط چین و کوبا نمونه ای برای همبستگی و همکاری کشورهای سوسیالیستی و کمک صادقانه  کشورهای در حال رشد به یکدیگر است. چین مایل است به اتفاق کوبا ضمن تقویت مداوم اعتماد متقابل سیاسی و گسترش همکاری عملی، با پشتیبانی متقابل قاطع از همدیگر در مسائل مربوط به منافع اصلی همدیگر و تقویت همآهنگی و همکاری در امور بین‌المللی و منطقه‌ای، در راه ساخت سوسیالیسم با ویژگی‌های خود دست در دست یکدیگر به پیش برویم و روابط چین و کوبا در عصر جدید را عمیقتر سازیم.

شی جین پینگ دست آوردهای مهم بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین را معرفی و بر رهبری حزب کمونیست چین بر مردم اقوام چین برای پیشبرد رستاخیز بزرگ ملت چین با مدرنیزاسیون به سبک چینی تاکید کرد.  

 میگل دیاز-کانل برمودز صمیمانه از دعوت شی جین پینگ از وی به عنوان نخستین رهبر یک کشور آمریکای لاتین و کارائیب برای دیدار از چین پس از بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین تشکر کرد. وی به نمایندگی از طرف حزب کمونیست و کشور کوبا بار دیگر برگزاری موفق بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین و همچنین انتخاب مجدد شی جین پینگ به عنوان دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و دست آوردهای تاریخی امور سوسیالیسم با ویژگی‌های چین به رهبری شی جین پینگ را تبریک گفت.

وی تاکید کرد: توسعه روابط با چین اولویت سیاست امور خارجه کوبا است. کوبا قاطعانه بر اصل چین واحد پایبند است و از ساخت مشترک با کیفیت بالای "کمربند و جاده"، ابتکار توسعه جهانی و ابتکار امنیت جهانی پشتیبانی می کند و مایل است همآهنگی و همکاری با چین در سازوکار چندجانبه‌گرایی منطقه ای و بین‌المللی از جمله همایش آمریکای لاتین و چین، گروه هفتاد و هفت +چین تقویت شود و همچنان برای کمک در کمک به روابط آمریکای لاتین و چین و دفاع از منافع مشترک کشورهای در حال رشد سهم داشته باشد.

رهبران دو کشور پس از این دیدار، اسنادی را درباره تبادلات بین دو حزب، سازوکار رایزنی بین وزارتهای امور خارجه، ساخت مشترک کمربند و جاده و همکاری عملی را امضا کردند.

دو طرف «بیانیه مشترک جمهوری خلق چین و جمهوری خلق کوبا درباره تعمیق روابط چین و کوبا در عصر جدید» را نیز منتشر کردند. 

  • 2022/11/25 15:52:04
  • GMT+08:00
  • /