قسمت اول فیلم مستند «عزم شگفت انگيز»؛ «بیایید، سبک خودمان را داشته باشیم»
2022/11/25 08:31:36

این یک داستان درباره بازیابی و وراثت است؛ بازیابی اشعار و ترانه‌های سنتی فراموش شده، تولید دوباره زره مربوط به سلسله های تانگ و سونگ، طراحی لباس‌های زیبا به سبک چینی، نوآوری در انیمیشن چینی... جوانان چینی از تاریخ انرژی معنوی می گیرند و دنیا را با چشمان خود می بینند و سبک خود را با عمل تعریف می کنند.

  • 2022/11/25 08:31:36
  • GMT+08:00
  • /