پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تعیین سقف قیمت گاز طبیعی
2022/11/25 11:36:31

 

اتحادیه اروپا 22 نوامبر پیشنهاد کرد سازوکار اعمال سقف قیمت گاز طبیعی از ژانویه سال آینده اجرا شود. تغییرات قیمت گاز طبیعی در بازار اروپا از طریق چنین سازوکاری یکپارچه خواهد شد و سقف قیمت گاز طبیعی 275 یورو برای هر مگاوات ساعت بود.

مسئول انرژی شورای اتحادیه اروپا در یک نشست خبری گفت که افزایش بهای گاز طبیعی به صنایع اروپا آسیب می‌رساند و بار زیادی بر خانواده های اروپایی تحمیل می کند.

تحلیلگران بازار خاطرنشان كردند كه سقف قیمت کنونی بیشتر از قیمت های پیش بینی شده است و ممكن است در عمل به نتیجه نرسد و بر عکس می تواند بر عملکرد بازار انرژی تأثیر منفی بگذارد. در حال حاضر تلاش ها در این جهت است که قیمت گاز طبیعی TTF  در حدود 120 یورو در هر مگاوات ساعت حفظ می شود.

پیش از این، کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تعیین سقف قیمت گاز طبیعی اختلاف نظرهایی داشتند. برخی از کشورها از جمله بلژیک، یونان، ایتالیا و لهستان به شدت خواستار تعیین سقف قیمت گاز طبیعی هستند اما بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا یعنی آلمان مخالف آن است و می گوید که تعیین سقف قیمت می تواند اتحادیه اروپا را برای تأمین نیاز فوری خود به گاز طبیعی با دشواری هایی مواجه کند و به کمبود گاز طبیعی در اروپا منجر شود.

  • 2022/11/25 11:36:31
  • GMT+08:00
  • /