تبادل پیام تبریک بین روسای چین و کنگو (کینشاسا) به مناسبت پنجاهمین سالگرد عادی سازی روابط دو کشور
2022/11/24 17:00:46

روز پنجشنبه 24 نوامبر، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین و فلیکس تشیسکدی رئیس جمهور کنگو (کینشاسا) به مناسبت پنجاهمین سالگرد عادی سازی روابط بین دو کشور پیام تبریک رد و بدل کردند.

شی جین پینگ خاطرنشان کرد که روابط چین و کنگو به طور سالم و پیوسته توسعه یافته و دوستی سنتی بین دو کشور نیز همواره تعمیق یافته است. وی افزود که پکن مایل است همراه با رئیس جمهور تشیسکدی ضمن تعمیق اعتماد متقابل سیاسی و تقویت همکاری در ساخت مشترک "کمربند و جاده"، وضعیت جدیدی در روابط دو کشور ایجاد کند.

تشیسکدی نیز عنوان کرد که طی نیم قرن گذشته، روابط کنگو و چین توسعه پایدار و سالم خود را حفظ کرده است. وی گفت: من مایلم به طور مستمر دوستی سنتی بین دو کشور را تعمیق بخشیم و برای نفع مردم دو کشور روابط مشارکتی راهبردی کنگو و چین برای دستیابی به نتایج جدید را به پیش سوق دهیم.

  • 2022/11/24 17:00:46
  • GMT+08:00
  • /