رونق گردشگری با خط آهن چین و لائوس
2022/11/24 11:45:55

با گذشت ۱۰ ماه از سال ۲۰۲۲ میلادی ۳۳۵ هزار و ۷۹۴ گردشگری با کمک خط آهن چین و لائوس به استان لائوس لوآنگ سفر کرده اند. این خط آهن کار خود را در ماه دسامبر ۲۰۲۱ آغاز کرد.

  • 2022/11/24 11:45:55
  • GMT+08:00
  • /