جدایی اقتصاد جهانی از موتور رشد چین امکان‌ناپذیر است
2022/11/24 14:45:48

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 تا 2.7 درصد کاهش یابد. همچنین بانک جهانی در ماه ژوئن پیش بینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 از حدود 3 درصد به 1.9 درصد کاهش داد. شرکت خدمات مالی مورگان استنلی پیش بینی کرد که اقتصادهای پیشرفته در سال آینده «در رکود یا نزدیک به رکود» خواهند بود، در حالی که اقتصادهای نوظهور بهبود متوسطی را شاهد خواهند بود.

با این حال، مؤسسات بزرگ جهان به اقتصاد چین خوشبین هستند و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که چین ممکن است یکی از معدود کشورهای بزرگی باشد که رشد تولید ناخالص داخلی آن در سال 2023 بیشتر از سال 2022 باشد. منحنی رشد اقتصاد چین نیز که در سه ماهه اول 4.8 درصد، در سه ماهه دوم 0.4 درصد و در سه ماهه سوم 3.9 درصد بوده است نشان دهنده این موضوع است.

رشد 3 درصدی در سه فصل اول کمتر از حد انتظار است، اما انتظار می‌رود رشد کل سال از 4 درصد فراتر رود. اقتصاد چین بر اساس پایه پایین امسال، در سال 2023 حدود 5 درصد رشد خواهد کرد که در مقایسه با رشد اقتصادی جهانی پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول یا اقتصادهای توسعه یافته یا در حال ظهور، فوق العاده خواهد بود.

با توجه به اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین تاجر کالا در جهان است، حتی اگر رشد اقتصادی آن به نرخ متوسط به پایین کاهش یابد، اقتصاد چین همچنان از انعطاف پذیری قوی برخوردار خواهد بود.

کشش قوی اقتصاد چین که اقتصاد جهانی را به پیش می برد، نه تنها نتیجه رشد سریع بلندمدت آن، بلکه بازتابی از سطح بالای گشایش و توسعه با کیفیت بالا است. بنابراین، اگرچه کشورهای بزرگ غربی اقداماتی را برای جذب بازگشت سرمایه و تولید انجام داده اند، اما چین همچنان مقصد اصلی سرمایه گذاری خارجی جهانی است. همچنین گنجاندن ژن مین بی در سبد حقوق برداشت ویژه صندوق بین المللی پول و افزایش سهم پرداخت آن در تجارت جهانی نقش زیادی در جهانی سازی بازار سرمایه چین و نیز جذب سرمایه جهانی خواهد داشت.

تبلیغات فراگیر شرکت های چینی در جام جهانی قطر نیز قدرت، پویایی و نشاط اقتصاد چین را اثبات می کند. مطمئناً با بهبود وضعیت همه‌گیری و اقدامات سیاسی امیدوارکننده، اقتصاد چین انتظار رشد بهتری در سال آینده خواهد داشت.

  • 2022/11/24 14:45:48
  • GMT+08:00
  • /