قفس‌های دستبافت روستای «دان‌جای»
2022/11/24 11:43:35

اهالی روستای دان‌جای استان گویی‌جوئو در جنوب چین از جمله معدود سانی هستند که هنوز هنر سنتی بافتن قفس پرنده را انجام می دهند و این محصول را به سراسر جهان صادر می کنند. 

  • 2022/11/24 11:43:35
  • GMT+08:00
  • /