کوه‌های چین لینگ در قلب چین
2022/11/24 11:47:22

این کوه‌ها درست بین نیمه شمالی و جنوبی چین قرار دارند و منظره طلوع خورشید بر فراز آنها بسیار دیدنی است. 

  • 2022/11/24 11:47:22
  • GMT+08:00
  • /