(ویدئو) آشنایی گروهی دانشجویان ایرانی با چین در دهه گذشته
2022/11/23 12:37:33

بنابه دعوت چانگ هوا سفیر جمهوری خلق چین در ایران، بیش از ۳۰ تن از استادان و دانشجویان موسسه کنفوسیوس دانشگاه تهران، مهمان سفارت چین در ایران شدند و در جریان این دیدار، از نمایشگاه عکس با موضوع چین در دهه گذشته بازدید کردند.

  • 2022/11/23 12:37:33
  • GMT+08:00
  • /