نگاهی به چرخه 15 دقیقه‌ای خدمات سالمندان در چین
2022/11/22 16:50:15

  

جمعیت سالمند چین یعنی 60 سال به بالا تا پایان سال 2021 به بیش از 267 میلیون نفر رسید. چین طی برنامه پنج ساله چهاردهم (2025-2021) وارد یک دوره میانسالی متوسط می‌شود و بیش از 90 درصد سالمندان در این کشور در خانه یا در آسایشگاه‌های سالمندان نگهداری می‌شوند.

با افزایش امید به زندگی، بهتر سپری کردن اوقات سالمندان مساله‌ای است که دولت و کل جامعه باید با آن مواجه شود. بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست نیز در این باره یک طرح اقدام را ارائه داد تا بر اساس آن یک راهبرد ملی برای پاسخ فعالانه به سالمندی جمعیت و تحقق خدمات بازنشستگی پایه برای افراد سالمند بیشتر ارتقاء یابد.

بر اساس برنامه «پنج ساله چهاردهم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی و طراحی اهداف بلند مدت برای سال 2035»، چین یک چرخه 15 دقیقه‌ای خدمات مراقبت سالمندان را ایجاد خواهد کرد و نظام خدمات مراقبتی آنها را بهبود می‌بخشد به گونه‌ای که با خانه، جامعه و موسسات هماهنگ باشد.

بر اساس این برنامه، قرار است هر سال هزار مرکز ملی مراقبت از سالمندان ساخته شود و در آنجا انواع حمایت‌ها از سالمندان در حوزه‌های مسافرت، درمان پزشکی، مصرف، سرگرمی و غیره صورت گیرد.

چین از مراکز و موسسات در آموزش و ارائه خدمات مرتبط به خانواده‌های سالمندان معلول حمایت خواهد کرد و داوطلبان را برای ارائه خدمات به افراد سالمند در خانه سازماندهی و هماهنگ سازی می‌کند.

بر اساس این گزارش، مراکز سالمندان ترغیب می‌شوند تا با موسسات مرتبط برای خدمات مراقبتی کوتاه مدت، موقت و دیگر خدمات در خانه همکاری نمایند.

موسسات حمایتی مراقبت‌های پزشکی و سالمندی را با هم ادغام کرده تا خدمات مراقبتی برای سالمندان معلول ارائه شود و این خدمات را به مراکز و خانواده‌ها کشانده‌اند.

فناوری اینترنت و دیجیتال چین توسعه یافته و همین پیشرفت «اینترنت+خدمات درمانی» و «اینترنت+خدمات پرستاری» را ارتقاء داده تا به این ترتیب خدمات مراقبتی در خانه برای سالمندان به شیوه‌ای نوآورانه آسان شود.

 

  • 2022/11/22 16:50:15
  • GMT+08:00
  • /