پیام تبریک شی جین پینگ به سمینار روابط مشارکت جهانی اکتشاف و نوآوری فضایی سازمان ملل و چین
2022/11/21 16:50:34

روز دوشنبه 21 نوامبر، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین پیام تبریک خود را به سمینار روابط مشارکت جهانی اکتشاف و نوآوری فضایی سازمان ملل و چین ارسال کرد.

شی جین پینگ در این پیام با اشاره به اینکه در سال های اخیر چین به طور فعال رویدادهای اکتشافی فضایی را انجام داده گفت: فعالیت های کاوشگر "چانگ ئه" روی ماه، فعالیت های فضاپیمای تیان ون روی سیاره مریخ و فعالیتهای ایستگاه فضایی چین، به طور مداوم آشنایی بشر با کیهان را تقویت بخشیده و به افزایش رفاه مشترک بشر پرداخته است. اکتشافات فضایی هرگز به پایان نمی رسد. چین مایل است به اتفاق سایر کشورها ضمن تقویت مبادلات و همکاری، به طور مشترک در اکتشافات کیهانی مشارکت داشته باشد و به استفاده صلح آمیز از فضا و ایجاد بیشتر رفاه برای مردم همه کشورهای جهان با استفاده از فناوری فضایی کمک کند.

سمینار مذکور همان روز با موضوع "ساخت روابط مشارکت جدید اکتشاف فضایی" در شهر های‌کوئو استان های‌نان چین افتتاح شد.

  • 2022/11/21 16:50:34
  • GMT+08:00
  • /