پیام تبریک شی جین پینگ به قاسم توکایف به عنوان رئیس جمهور قزاقستان
2022/11/21 16:23:33

روز دوشنبه 21 نوامبر، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین با ارسال پیامی به قاسم جومارت توکایف انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور قزاقستان را تبریک گفت.

شی جین پینگ در این پیام خاطرنشان کرد که انتخاب شما نشان دهنده اعتماد و حمایت مردم قزاقستان به شماست. من برای توسعه روابط چین و قزاقستان اهمیت زیادی قائل هستم و مایلم به اتفاق شما سی‌امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور را به عنوان یک نقطه شروع جدید برای ارتقای توسعه بیشتر روابط مشارکت راهبردی جامع و دائمی چین و قزاقستان در نظر بگیریم و دست به دست برای ایجاد جامعه چین و قزاقستان با آینده مشترک و به نفع دولت و ملت دو کشور همکاری کنیم.

  • 2022/11/21 16:23:33
  • GMT+08:00
  • /