تاکید شی جین پینگ بر برگشت روابط چین و آمریکا به مسیر توسعه سالم و باثبات
2022/11/14 19:47:19

 بعد از ظهر روز دوشنب 14 نوامبر، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در جزیره بالی اندونزی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفت و گو کرد.

رئیس جمهور چین در این دیدار با اشاره به سراشیبی های روابط چین و آمریکا در بیش از 50 سال گذشته بر عبارت گرفتن از تاریخ و نگرش به آینده تاکید کرد. وی گفت: اوضاع کنونی روابط دو کشور با منافع دو کشور و مردم دو طرف و همچنین انتظارات جامعه جهانی منطبق نبوده است. ما به عنوان رهبر دو کشور بزرگ باید نقش سکان‌دار را ایفا کرده و مسیر درست توسعه روابط دو کشور را پیدا کنیم و روابط دو کشور را ارتقا دهیم. سیاستمداران باید ضمن مشخص کردن جهت توسعه کشور خود، همچنین راهی مناسب برای همزیستی با دیگر کشورها و جهان بیاندیشند و بیابند.

شی جین پینگ همچنین با اشاره به تحولات عصر و چالش‌های بی سابقه جامعه بشری و انتظارات جامعه جهانی نسبت به سامان‌دهی مطلوب روابط چین و آمریکا گفت: ما باید به اتفاق کشورها، امید به صلح جهانی را افزایش دهیم، اعتماد به ثبات جهانی را تقویت بخشیم و نیروی محرکه را به توسعه مشترک تزریق کنیم.

رئیس جمهور چین در بخش دیگری از سخنان خود درباره تبادل نظر صادقانه و عمیق با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا درباره مسائل راهبردی در روابط دو جانبه و مسائل مهم و بزرگ جهانی و منطقه‌ای ابراز تمایل کرد و گفت که انتظار دارد برای بازگشت روابط دو کشور به مسیر توسعه سالم و باثبات با همتای آمریکایی خود تشریک مساعی کنند.

  • 2022/11/14 19:47:19
  • GMT+08:00
  • /