انتظار چین از طرف‌های شرکت‌کننده در نشست گروه 20 چیست؟
2022/11/12 15:45:58

«جائو لی‌جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه 11 نوامبر (20 آبان) در نشست خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره اینکه چین در نشست گروه 20 چه پیامی ارسال خواهد کرد، گفت: این نخستین بار پس از برگزاری بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست است که  «شی جین‌پینگ» رئیس جمهوری خلق چین در نشست سران چند جانبه شرکت ‌می‌کند؛ اعضای گروه 20 به عنوان مجمع بزرگ همکاری بین‌المللی باید با تقویت همبستگی و همکاری و هماهنگی سیاست اقتصاد کلان، برای پیشبرد رشد قوی، پایدار، فراگیر و متعادل تلاش کنند. 

گوی دستگاه دیپلماسی چین در خصوص شرکت آقای «شی» در نشست سران اپک نیز اظهار داشت: حضور شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین در نشست غیررسمی سران اپک نشان دهنده رویکرد مهم دیپلماتیک رهبر چین در قبال آسیا واقیانوس آرام و همچنین حاکی از درجه اهمیت چین به همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام است.

وی افزود: اکنون عناصر نامعلومِ و بی ثباتی اقتصاد جهان رو به افزایش بوده و همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام با چالش‌های جدید مواجه است.

جائو لی‌جیان ادامه داد: شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در این نشست طی یک سخنرانی مهم به تشریح دیدگاه پکن درباره تعمیق همکاری آسیا و اقیانوس آرام و پیشبرد توسعه منطقه و اقتصاد جهان خواهد پرداخت. 


  • 2022/11/12 15:45:58
  • GMT+08:00
  • /