چین با تمدید ممنوعیت سرمایه گذاری آمریکا بر شرکت های چینی مرتبط با ارتش مخالف است
2022/11/10 14:42:01

وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه اعلام کرد که پکن قاطعانه با تصمیم کاخ سفید برای ادامه ممنوعیت سرمایه گذاری های آمریکا در شرکت های چینی مرتبط با ارتش در دوران ترامپ مخالف است.
جائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مورد موضوع ادامه ممنوعیت دولت قبلی آمریکا برای سرمایه گذاری در شرکت هایی که می گویند با ارتش چین مرتبط هستند، گفت که ایالات متحده اشتباه خود را تکرار می کند و این اقدامی سیاسی و انکار گستاخانه حقایق مربوط به وضعیت واقعی شرکت های مربوطه است.
وی افزود که این امر به طور جدی قوانین و نظم بازار را تضعیف کرده و به حقوق و منافع قانونی مشاغل چینی و سرمایه گذاران جهانی از جمله سرمایه گذاران آمریکایی آسیب وارد کرده است.
این سخنگو خاطرنشان کرد که طرف چینی اقدامات لازم را برای حمایت قاطعانه از حقوق و منافع مشروع و قانونی شرکت ها و مشاغل چینی انجام خواهد داد و طبق قانون از آنها در حفاظت از منافع خود حمایت خواهد کرد.

  • 2022/11/10 14:42:01
  • GMT+08:00
  • /