کمیسیون اروپا جزییات بسته کمکی ۱۸ میلیارد یورویی به اوکراین را منتشر کرد
2022/11/10 10:23:46

 کمیسیون اروپا چهارشنبه شب جزئیات بسته حمایت اقتصادی ۱۸ میلیارد یورویی به اوکراین را در حالی منتشر کرد که امیدوار است توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأیید شود.

 بر اساس این طرح اتحادیه اروپا ماهانه ۱.۵ میلیارد یورو به کی یف وام های ۳۵ ساله با پرداخت بهره تحت پوشش اتحادیه اروپا برای حمایت از دولت اوکراین در مواجهه با تهاجم روسیه به کی یف تخصیص می دهد.

والدیس دامبروسکیس معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: ما در حال ارائه بسته مالی جدید برای اوکراین در زمان نیازهای شدید این کشور هستیم زیرا حملات بی امان روسیه همچنان به زیرساخت های کلیدی ضربه می زند.

دامبروسکیس در ادامه افزود: کمک های مالی ما باید پایدار، ساختارمند و قابل پیش بینی باشند.

بسته حمایتی در طرح وام بروکسل باید توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا تایید شود اما برخی از آنها در مورد پذیرش مسئولیت بدهی فزاینده اوکراین تردید دارند هر چند کمیسیون اروپا امیدوار است اولین پرداخت را در ژانویه انجام دهد.

اتحادیه اروپا تاکنون ۴.۲ میلیارد یورو کمک مالی کلان به اوکراین اختصاص داده است و قصد دارد تا پایان این ماه ۲.۵ میلیارد یورو دیگر هم پرداخت کند.

  • 2022/11/10 10:23:46
  • GMT+08:00
  • /