آمادگی برای پرتاب سفینه باری «تیان جوئو ۵» در زمان مناسب
2022/11/09 15:28:35

دفتر پروژه مهندسی فضاپیمایی سرنشین‌دار چین از انتقال سفینه باری «تیان جوئو ۵» و موشک حامل آن به محل تعیین شده در روز چهارشنبه ۹ نوامبر خبر داد.

به گزارش رادیو و تلویزیون مرکزی چین، سفینه «تیان جوئو ۵» لوازم زندگی و کاری فضانوردان سفینه «شن جوئو ۱۵» که در آینده ماموریت عزیمت به ایستگاه فضایی دارد، و همین طور مایحتاج لازم برای فضانوردان «شن جوئو ۱۴» را به فضا حمل خواهد کرد که هم اکنون در ایستگاه فضایی فعالیت می کنند.

دفتر پروژه مهندسی فضاپیمایی سرنشین‌دار چین اعلام کرد که تست نهایی برای پرتاب سفینه باری طبق برنامه انجام و این سفینه در زمان مناسبت در آینده نزدیک به فضا پرتاب خواهد شد.

  • 2022/11/09 15:28:35
  • GMT+08:00
  • /