نگاهی به علل رونمایی محصولات جدید از سوی تعداد زیادی از شرکت ‌ها در نمایشگاه بین المللی واردات چین
2022/11/09 10:21:17

 

پنجمین نمایشگاه بین المللی واردت چین که در شهر شانگهای چین برگزار می شود، فرآورده‌های جدید بسیاری را به معرض دید گذاشته و این نمایشگاه به سکویی برای بهره مندی مشترک شرکت ‌های کشورهای جهان از فرصت های نوآوری تبدیل شده است.

نمایشگاه بین المللی واردات چین در 5 سال گذشته شرکت ‌کنندگان و بازدیدکنندگان فزاینده ای به خود جلب کرده است. طبق آمار، در چهار دور قبلی این نمایشگاه، بیش از 1500 مورد فرآورده، فناوری و خدمات جدید رونمایی شد. در این دور نمایشگاه که در حال برگزاری در شانگهای چین است نیز بیش از 170 فرآورده جدید رونمایی شد. چرا شرکت های بیشتری برای نخستین رونمایی فرآورده های جدید خود، این نمایشگاه را انتخاب کرده اند.

کشور چین دارای 1.4 میلیارد نفر جمعیت و بیش از 400 میلیون نفر قشر متوسط است. بسیاری شرکت های چند ملیتی خواستار گسترش بازاریابی خود در بازار کلان چین بوده اند. در این دور نمایشگاه بین المللی واردات، چین نیز متعهد شده است که فرصت ها در بازار خود را با کشورها و طرف ها به اشتراک بگذارد که باعث شده شرکت های چند ملیتی بیشتری به نمایشگاه بین المللی واردات چین توجه داشته باشند.

در واقع، برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات، خود یک اقدام نوآورانه به شمار می رود که نشانگر موفقیت راهبرد توسعه چین با نوآوری بوده است. بر اساس داده های منتشر شده سازمان جهانی حق مالکیت معنوی، رتبه نوآوری جهانی چین از 34 در سال 2012 به 11 در سال 2022 ارتقا یافت که این امر بیانگر بهبود مستمر محیط بازرگانی و پیشبرد توسعه با کیفیت این کشور است.

نمایشگاه بین المللی واردات یک پنجره گشوده چین است. تعهد چین مبنی بر پیشبرد بهره مندی مشترک فرصت ‌های گشایش سیستماتیک، سبب اعتماد بیشتر شرکت ‌های خارجی به این کشور است.

  • 2022/11/09 10:21:17
  • GMT+08:00
  • /