انتشار کتاب سفید «همکاری برای ایجاد جامعه فضای مجازی با سرنوشت مشترک» توسط چین
2022/11/07 13:54:13

 

دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین روز دوشنبه ۷ نوامبر با انتشار کتاب سفید «همکاری برای ایجاد جامعه فضای مجازی با سرنوشت مشترک» اعلام کرد : چین با پایبندی بر محوریت انسان و استفاده از علوم و فنون برای رفاه مردم و پاسخگویی به تقاضای جامعه جهانی، برای از بین بردن شکاف دیجیتال عمل می کند و می‌کوشد به پیشبرد تعامل فرهنگی و تمدنی در فضای مجازی و تقویت کمک و حمایت از گروه های ضعیفان بپردازد و به بهره مندی مشترک کشورها و مناطق جهان از دستآوردهای توسعه شبکه اینترنت یاری برساند.

در این کتاب سفید آمده است: چین در روند فقرزدایی با استفاده از شبکه اینترنت، با روش‌های گوناگون فنی برای کمک به کشورهای درحال توسعه در جهت استفاده از اینترنت باند وسیع و برای بهره مندی کم توسعه یافته ترین کشورها از اینترنت تلاش کرده است.

در این سند همچنین آمده است که چین با تحقیق و تولید محصولات عمومی دیجیتالی به ارتقای خدمات عمومی و همکاری در زمینه دیجیتال پرداخته است. پس از همه گیری کرونا در سراسر جهان، پایگاه های هشدار دهنده همه گیری و ربات های فعال در زمینه مقابله با کرونا در کشورهای مختلف نقش مثبت ایفا کرده اند.

  • 2022/11/07 13:54:13
  • GMT+08:00
  • /