شعار مخفی سیاستمداران در انتخابات آمریکا؛ «رای برای من، مشکلات برای تو»!
2022/11/05 16:07:02

درحالیکه کمتر از یک هفته به زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای 2022 آمریکا فرصت باقی مانده است، سیاستمداران این کشور بدنبال جمع آوری آراء هستند.

بر اساس نتایج نظرسنجی انجام شده توسط دانشگاه «مونموث»، مهم ترین موضوعات از نگاه مردم آمریکا، مواردی همچون تورم، جرم و جنایت، مهاجرت، اشتغال و بیکاری هستند. با این وجود، سیاستمداران آمریکایی مستقیما به هیچ کدام از اولویت های عموم مردم آمریکا در طول برگزاری کمپین های انتخاباتی اشان پاسخی نداده اند و حتی به موضوعاتی همچون جنایت و مهاجرت نیز نپرداخته اند.

در چنین شرایطی اینطور به نظر می رسد که این رای است که سیاستمداران آمریکایی به آن اهمیت می دهند و نه مسائلی که رای دهندگان را نگران کرده است!

  • 2022/11/05 16:07:02
  • GMT+08:00
  • /