بایدن: اکثریت قاطع آمریکایی‌ها معتقدند که دموکراسی ما در خطر است
2022/11/04 09:34:08

جو بایدن رییس جمهور آمریکا در سخنانی با تاکید بر این که دموکراسی آمریکا در خطر است نسبت به روی کارآمدن حامیان ترامپ هشدار داد.

بایدن این سخنان را تنها شش روز قبل از انتخابات میان دوره‌ای کنگره انجام می دهد و نسبت به خطر روی کار آمدن منکران انتخابات هشدار داده است. منکران انتخابات اصطلاحی است که برای حامیان راست افراطی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا استفاده می شود.

جو بایدن در این ارتباط گفت: «این ارعاب، این خشونت علیه دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان و مقامات غیرحزبی پیامد دروغ‌هایی است که برای قدرت و منفعت گفته می‌شود، دروغ‌های توطئه و بدخواهی، دروغ‌هایی است که بارها و بارها تکرار می‌شوند تا چرخه‌ای از خشم، نفرت ایجاد کنند.»

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: «در این لحظه ما باید با این دروغ ها مقابله کنیم. آینده ملت ما به آن بستگی دارد. هموطنان آمریکایی من، ما با یک لحظه تعیین کننده  روبرو هستیم. ما باید با یک صدای یکپارچه و فراگیر به عنوان یک کشور صحبت کنیم و بگوییم که هیچ مکانی برای ارعاب رأی دهندگان یا خشونت سیاسی در آمریکا وجود ندارد، چه دموکرات ها باشد و چه جمهوری خواهان.»

بایدن همچنین گفت: «همه چیز در خطر است، بویژه خود دموکراسی. من تنها کسی نیستم که این خطر را می بینم. نظرسنجی های اخیر نشان داده است که اکثریت قاطع آمریکایی ها معتقدند که دموکراسی ما در خطر است. آنها نیز می بینند که دموکراسی امسال به شدت در خطر قرار دارد و نگران آن هستند.»

  • 2022/11/04 09:34:08
  • GMT+08:00
  • /