واکنش چین به هشدار ایالات متحده به آلمان
2022/11/04 09:24:02

             

جائو لی جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سوم نوامبر گفت که همکاری عملگرایانه بین چین و آلمان موضوعی بین دو کشور با حق حاکمیت است و ایالات متحده نباید به آن حمله کند و صلاحیت مداخله در آن ندارد.

گزارش ها حاکی از آن است که یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده روز دوم نوامبر گفت که ایالات متحده به آلمان هشدار داده است که اجازه ندهد گروه COSCO چین از طریق خرید سهام، بندر هامبورگ را تحت کنترل خود درآورد.

جائو لی جیان در پاسخ به سؤالات مربوطه اظهارات فوق را بیان کرد و گفت که مقامات آمریکایی بسیار مغرور به مداخله در امور سایر کشورها، از جمله کشورهای به اصطلاح شریک خود هستند که این به طور کامل ذهنیت سلطه جویانه و عادت بد آن ها به دیپلماسی اجباری را آشکار می کند.

  • 2022/11/04 09:24:02
  • GMT+08:00
  • /