نشست سران اتحادیه کشورهای عربی بر تقویت اقدام مشترک اعراب تاکید کرد
2022/11/03 16:19:24

 

  دوم  نوامبر به وقت محلی، سی و یکمین نشست شورای اجلاس سران اتحادیه کشورهای عربی در الجزیره، پایتخت الجزایرپایان یافت. این نشست با انتشار بیانیه ای بر نیاز به تقویت اقدام مشترک اعراب علیه تمام دخالت ها در امور داخلی کشورهای عربی تاکید کرد.

در این بیانیه بر نیاز به تقویت اقدام مشترک اعراب برای حفاظت از امنیت اعراب در تمام زمینه ها تاکید شده است. کشورهای عربی باید به طور دسته جمعی به چالش های غذا، انرژی، سلامت و تغییرات آب و هوایی توجه داشته باشند و این تلاش ها را به نظام در آورند .

 بیانیه با هرگونه  دخالت  در امور داخلی کشورهای عربی  مخالف است و اصرار دارد که مسائل کشورهای عربی باید توسط اعراب حل شود،  همچنین بر محوریت  فلسطین و حمایت مطلق  از حقوق مردم فلسطین تأکید کرد.

بیانیه  متعهد است برای تحقق یکپارچگی اقتصادی عرب تلاش کند تا  منطقه تجارت آزاد عرب بزرگ بطور همه جانبه فعال  و برای ایجاد یک اتحادیه گمرکی عرب  آماده شود. این بیانیه از اوپک پلاس به خاطر سیاست متعادل خود در تضمین ثبات بازارهای جهانی انرژی و پایداری سرمایه گذاری در این بخش که هم از کشورهای تولیدکننده انرژی و هم از کشورهای مصرف کننده محافظت می کند، ستایش کرد

  • 2022/11/03 16:19:24
  • GMT+08:00
  • /