دیوان بین‌المللی کیفری «جرایم جنگی» در افغانستان را بررسی می کند
2022/11/02 09:47:44

دیوان بین‌المللی کیفری درخواست دادستانی کل این نهاد مبنی بر ادامه تحقیقات درباره پرونده افغانستان را تایید کرد.

به گزارش آناتولی، دیوان بین‌ المللی کیفری امروز سه شنبه درخواست دادستانی کل این نهاد برای ادامه تحقیقات قضایی پیرامون وقوع «جرایم جنگی» در افغانستان را طی حکمی تایید کرد.

کریم خان، دادستان کل دیوان بین المللی کیفری ماه گذشته اعلام کرده بود که برای ادامه تحقیقات مربوط به پرونده افغانستان از دادگاه اجازه خواسته است.

دادستان کل دیوان بین المللی کیفری با صدور بیانیه ای که در وبسایت دیوان منتشر شد، خواستار صدور فوری اجازه به منظور ادامه تحقیقات دادستانی کل درباره افغانستان شده است.

دیوان بین المللی کیفری پیشتر در پنجم مارس ۲۰۲۰ مجوز آغاز تحقیقات دادستان کل درباره جرایم جنگی رخ داده در افغانستان را صادر کرد.

با این حال، دولت وقت افغانستان ۲۵ مارس خواستار توقف تحقیقات دیوان بین المللی کیفری و بررسی پرونده های مربوطه در دادگاه‌ های داخل این کشور شد و بدین ترتیب دیوان بین المللی کیفری نیز تحقیقات دادستان کل در این باره را متوقف کرده بود.

  • 2022/11/02 09:47:44
  • GMT+08:00
  • /